Politika privatnosti

Obaveštenje o privatnosti

 

Dobro došli!

 

Korišćenjem portala Spirits and Wine prodavnica postoji mogućnost da nam poverite svoje podatke o ličnosti na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obrada i čuvanje Vaših podataka o ličnosti biće u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

 

Korišćenjem portala www.spiritswineshop.rs  Vi prihvatate uslove opisane u ovim Pravilima o privatnosti. Stoga Vas savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se, kako biste razumeli sve uslove Vašeg sporazuma sa nama.

 

PODACI O RUKOVAOCU:

Poslovno ime: Invitto d.o.o. Beograd

Sedište: Ugrinovački put 87K 11080 Zemun

MB: 17357417

PIB: 102010058

E-mail:info@spiritswineshop.rs

Tel: 011 7839135

 

VRSTE LIČNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO OD KORISNIKA, KUPACA (REGISTROVANIH I NEREGISTROVANIH) I POSETILACA:

 

- Podaci koje lično unosite prilikom registracije:

 

Ovo su Vaši podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na našoj prodavnici. U tom smilsu možemo sačuvati i obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, adrese stanovanja i korisničkog imena.

 

- Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem online prodavnice:

 

Možemo sačuvati i obraditi podatke o tome koje ste sve proizvode pogledali.

Možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate  prodavici kao što su brend i tip Vašeg uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, kao i podatke o internet mreži sa koje pristupate.

Možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

Kada pristupate online prodavnici, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-a i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno kako bismo Vam prikazali oglasne poruke.

 

- Podaci koje nam ostavite prilikom plaćanja:

 

Kada koristite našu online prodavnicu možemo sačuvati podatke o Vašim uplatama kao što su: novčani iznos uplate, naziv Vaše banke, broj tekućeg računa, mesto i vreme uplate.

 

- Podaci koji su relevantni za rešavanje reklamacija:

 

U svrhu rešavanja reklamacija obrađivaće se identifikacioni podaci, korisničko ime, kontakt podaci, kao i podaci o interakciji sa Rukovaocem (e-mail adresa, telefon i sms i/ili Viber poruke).

 

SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE

 

Svrha obrade jeste: korišćenje internet stranice Spirits and Wine prodavnicaradi zaključenja Ugovora o omogućavanju kupovine robe preko elektronske platforme.

Dostavljanje Newsletter (materijal reklamnog sadržaja) i plasiranje reklamnog materijala/retargetiranje.

Pravni osnov obrade jeste: Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti; izvršenje zaključenog ugovora.

 

PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

 

IZNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGU DRŽAVU ILI MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU

-AIP Solutions Ltd. VAT: BG113552523, Sofia, Bulgaria, Shipchenski Prohod bul., 43A/2, Postal code: 1111

-Gomba Ltd. VAT: BG202438316, Sofia, Bulgaria, Cherni Vrah bul. 84, office 1, Postal Code: 1407

 

ROK ČUVANJA PODATAKA I KRITERIJUM ZA NJEGOVO ODREĐIVANJE

Podaci o prodaji i novčanim transakcijama, čuvaju se dok korisnik ne izbriše svoj korisnički nalog.

 

PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

 

Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.

Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na adresu info@spiritswineshop.rs

 

Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom br. 21 Zakona i članom br.12 GDPR.

 

Korisnik/kupac može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti:

 

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120

Telefon: 011 3408900

E-mail: office@poverenik.rs

 

Davanje sledećih podataka o ličnosti jeneophodan uslov za zaključenje ugovora: ime i prezime, e-mail adresa, telefon i adresa (stanovanja i/ili adresa za isporuku robe).

 

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose i za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

 

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI U VEZI SA VAŠIM LIČNIM PODACIMA

 

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti kao i bilo kakve nejasnoće o načinu sakupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite putem e-maila: info@spiritswineshop.rs

 

IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Ova politika je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, Spirits and Wine prodavnicaće sve korisnike obavestiti o izmenama putem e-maila i jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene koje se dogode, budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja Spirits and Wine prodavnice.

 

Maestro
Mastercard
Visa
Dina
American Express
Banca Intesa
Verifed by Visa
Mastercard Secure Code